4,211 total views, 12 views today

Soziale Arbeit in und für Luxemburg – in welcher Gesellschaft möchten wir 2030 leben?

VISION
De Mënsch stäerken – de Mënsch an de Mëttelpunkt setzen
D’Liewen am positive veränneren

MISSION
Mir stinn a fir eng Gesellschaft, an där jiddereen Erfëllung an eng fir sech sënnvoll Plaz fënnt.
Jiddereen ass mat-responsabel, derfir ze suergen, datt mer eng frou a friddlech Gesellschaft sinn. Fir dat ze erreechen, weist jiddereen
– Responsabilitéit
– Solidaritéit
– Bewosstsinn, datt mer ee vun deem Aneren ofhänken (interdépendance)
– Engagement, souwuel privat, op individueller Basis wéi berufflech (sozial Aarbecht).

Hier finden Sie Artikel zum Thema “Soziale Arbeit und gesellschaftliche Entwicklungen”